SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık sigortaları, tamamlayıcı ve özel sağlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası; sgk’lıların anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemesinin önüne geçen, yatarak ve ayakta tedavi hizmeti alabileceğiniz hatta istenirse ek teminat ile doğumu da kapsayacak şekilde faydalanabileceğiniz uygun fiyatlı sağlık sigortası ürünüdür.

Özel sağlık sigortası ise tüm teminatlarını kişinin istek ve ihtiyacına göre şekilendirebileceği bir sigorta ürünüdür. Hastane kapsamı ve teminat limitlerini sigortalı adayı kendisi belirler.

Sgk şartı aranmamaktadır.

Her iki sigorta ürünü içinde size uygun olanını birlikte belirleyelim, sağlığınızı güvence altına alalım.