Hayvancılık Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası

Ankara Sigorta % 50 Devlet Destekli Hayvan / Hayat Sigortası hizmeti sağlamaktadır.

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan;

  • Her Türlü Hayvan Hastalıkları
  • Gebelik ve Doğum
  • Cerrahi Müdahale
  • Kazalardan Böcek ve Yılan Sokması
  • Zehirli Çayır Otları ve Yeme Bağlı Zehirlenmeler
  • Her Türlü Doğal Afet ve Güneş Çarpmaları
  • Yangın ve İnfilak Sebebiyle Meydana Gelen Ölüm
  • Mecburi Kesim
  • Teknik Şartlar Çerçevesinde Yavru Atma

riskleri teminat altına alınmaktadır.

Kümes Hayvanları Sigortası (%50 Devlet Destekli)

Kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için; genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü kanatlı hayvan hastalıkları her türlü kazalar ve zehirlenmeler her türlü doğal afetler, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölümler,zorunlu öldürme,mecburi kesim sigorta kapsamındadır

Su Ürünleri Sigortası (% 50 Devlet Destekli)

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine (alabalık, levrek,çipura,orkinos) Su Ürünleri Kayıt ve yapılacak risk incelemesi dikkate Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler alınarak; genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, kirlenme ve zehirlenmeler her türlü doğal afet, kazalar, predatörler,alg patlaması sebebiyle meydana gelen ölümler genel şartlar,teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu(Tarsim) tafafından teminat altına alınır.