Trafik sigortası ile kasko arasındaki fark nedir

Trafik sigortası ve kasko sigortası, araç sahiplerinin farklı türdeki risklere karşı korunmasını sağlayan iki ayrı sigorta türüdür. İşte bu iki sigorta türü arasındaki temel farklar:

1. **Kapsam**:
   - **Trafik Sigortası**: Zorunlu bir sigorta türüdür ve aracın karıştığı trafik kazalarında üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni zararları karşılar. Trafik sigortası, araç sahibinin yasal sorumluluğunu yerine getirmesi için gereklidir ancak kendi aracınızın hasarlarını karşılamaz.
   - **Kasko Sigortası**: İhtiyari bir sigorta türüdür ve aracın kendi hasarlarını karşılar. Kasko sigortası, aracın kaza, hırsızlık, doğal afetler, yangın gibi çeşitli risklere karşı korunmasını sağlar.

2. **Zorunluluk**:
   - **Trafik Sigortası**: Araç kullanımı için yasal bir zorunluluktur. Aracınızı trafiğe çıkarırken mutlaka trafik sigortası yaptırmak zorundasınız.
   - **Kasko Sigortası**: İhtiyari bir sigorta olduğu için yasal olarak zorunlu değildir. Ancak aracınızın kendi hasarlarına karşı korunmak istiyorsanız kasko sigortası yaptırmanız önerilir.

3. **Teminatlar**:
   - **Trafik Sigortası**: Üçüncü şahıslara verilen zararları karşılar. Bu zararlar araç hasarı, tedavi masrafları, malvarlığı zararları gibi maddi ve bedeni zararları içerebilir.
   - **Kasko Sigortası**: Aracın kendi hasarlarını karşılar. Kaza sonucu oluşan hasarlar, hırsızlık, doğal afetler, cam kırılması, yangın gibi durumlar kasko sigortası kapsamındadır.

4. **Prim Fiyatı**:
   - **Trafik Sigortası**: Primler, aracın tipi, kullanım amacı, sürücü profili gibi faktörlere göre belirlenir.
   - **Kasko Sigortası**: Kasko primleri, aracın değeri, modeli, kullanım sıklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Kasko sigortası genellikle trafik sigortasına göre daha yüksek primlere sahiptir çünkü daha kapsamlı bir koruma sağlar.

Bu farklar göz önüne alındığında, trafik sigortası zorunlu bir sigorta türü olup aracın üçüncü şahıslara verebileceği zararları karşılarken, kasko sigortası aracın kendi hasarlarını karşılar ve genellikle daha kapsamlı bir koruma sağlar. Aracınızı tam olarak korumak istiyorsanız, hem trafik sigortası hem de kasko sigortası yaptırmanız önerilir.