İhtiyari Mali Mesuliyetin Önemi

Tam adı “Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası'' olan İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası; araç sahibinin üçüncü şahıslara verdiği maddi zararın, trafik sigortası teminatları kapsamında karşılanmasının ardından kalan kısmı (maddi ve manevi) güvence altına alan bir sigortadır. 

Ihtiyari mali mesuliyet neyi kapsar?

İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesi, Zorunlu Trafik Poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakla birlikte, Trafik Sigortası Poliçesi'nde tamamen teminat harici tutulan manevi tazminat taleplerini de kapsar. Herhangi bir kaza sonucunda, öncelikli olarak Zorunlu Trafik Poliçesi limitleri devreye girer.

Ihtiyari mali mesuliyet önemli mi?

Trafik ve kasko sigortasında ek teminatların en önemlisi İhtiyari Mali Mesuliyet teminatıdır. Özellikle büyük hasarlı kazalarda sigorta sahiplerini kara kara düşündüren sorunların önüne geçen ek teminat, trafik sigortasında belirtilen teminatı aşan durumlarda sizi büyük maddi külfetlerden kurtarır.

IMM neleri karşılar?

Kasko poliçelerine ek olarak yaptırabileceğiniz İMM sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası'nın sınırlarını aşan durumlarda meydana gelebilecek hasarların poliçede belirtilmiş durumlara kadar olan teminatını karşılar. Maddi ve fiziksel zararlar trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda İMM tarafından karşılanır